PHP یا ASP کدام بهتر است ؟

PHP یا ASP کدام بهتر است ؟

خیلی از کاربران و دانشجویان برای اینکه یک زبان برنامه نویسی رو شروع کنند میخواهند بدانند بازار کار آن زبان چطور است. معمولا پرسیده می شود بازار کار PHP یا ASP.Net چطور است و کدام زبان رو شروع کنیم. در این مقاله سعی میکنم به صورت دقیق و جزیی به اینکه بازار کار PHP یا ASP.Net چگونه […]

PHP یا ASP کدام بهتر است ؟ بیشتر بخوانید »